|

EPS-TOPIK I

ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားအျဖစ္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ လုိသူမ်ား ေျဖဆိုရမည့္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ အေထာက္အကူ App ကေလး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ App ကေလးကို အခန္းေပါင္း ၃၀ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ အခန္းအလိုက္ စကားေျပာ၊ ေဝါဟာရ၊ သဒၵါ ေလ့က်င့္ခန္း၊ Tip၊ လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္ရန္ အခန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဖတ္ရန္ႏွင့္ နားေထာင္ရန္ စသည့္ျဖင့္ မူရင္း စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ တည္းျဖတ္ၿပီး ကုိယ့္ရဲ႕ ဖုန္းထဲတြင္ ေလ့က်င့္ မွတ္သားႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားတာပါ။  :-)


EPS-TOPIK I  ေအပီေက ေဒါင္းမယ္.Click the picture or here to download EPS-TOPIK I App.